”… ta ditt kontor och gå”

Det mobila kontoret ”Kruikantoor” är skapad av Tim Vinke.
Materialet är polystyren som vi känner igen som förpackningsmaterial.
Ett lättflyttat kontor och ännu en rolig idé.

Det mobila kontoret Kruikantoor skapat av Tom Vinke. Foto via Design Boom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mobila kontoret Kruikantoor skapat av Tom Vinke. Foto via Design Boom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mobila kontoret Kruikantoor skapat av Tom Vinke. Foto via Design Boom