E-böcker

Det finns inte många e-böcker som handlar om Compact Living men det finns en del om intressanta ämnen som ”sniffar” på ämnet. Jag håller på och skriver ihop en e-bok i ämnet på svenska men så länge tänker jag erbjuda…